Πανγαία και Venus Project Print
Written by Anastasia   
Sunday, 25 September 2011 01:50

H "Πανγαία" είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Venus Project και τον Jacque Fresco.
Ο σκοπός της οργάνωσης είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής και συνίσταται κυρίως στους τομείς της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και ενός
προτύπου αξιών και δράσεων αχρήματης κοινωνίας με βάση τα πρότυπα του Venus Project μεταξύ των μελών της.
Παράλληλα, σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση στους πολίτες, του κοινωνικού σχεδίου “The Venus Project” και της οικονομίας βάσει πόρων.
Η δημιουργία υποδομών για την ομαλότερη μετάβαση σε μια οικονομία βάσει πόρων για μια κοινωνία που θα μπορούσε να προκύψει μέσα από την αποκατάσταση
των θεμελιωδών αναγκών των ανθρώπων και των περιβαλλοντικών συνειδητοποιήσεων των ειδών.
Kατανοώντας του ποιοι και τι πραγματικά είμαστε, σε συνδυασμό με το ότι η επιστήμη, η φύση και η τεχνολογία κρατούν τα κλειδιά για την προσωπική μας ανάπτυξη,
όχι μόνο ως ανθρώπινα όντα, μα ως πολιτισμός, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τα εφόδια εκείνα που θα βοηθήσουν και άλλους προς αυτή την κατανόηση.
Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία υποδομών για την ομαλότερη μετάβαση σε μια οικονομία βάσει πόρων και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και μόρφωσης των συνανθρώπων
μας σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις γνώσεις του σήμερα ξεκινώντας από την θεμελιώδη κατανόηση του ότι είμαστε συμβιωτικά όντα και ότι ζούμε σε ένα συμβιωτικό σύμπαν.

Last Updated on Sunday, 25 September 2011 04:15